New York I Love You But You’re Bringing Me Down

this is perfect.

1 Response to “New York I Love You But You’re Bringing Me Down”


  1. 1 gertiebowen82831 April 8, 2016 at 18:28

    […] Politikken Etter ein heller lang pause, su00e5 er Stortinget i gang med politiske arbeidet sitt. Nokon av oss lurer av og til pu00e5 kva som fu00e5r stortings og regjeringspolitikare til u00e5 gjere akkurat det dei gjer i enkelte saker. I ein kommentar i Nationen blir ein del av dei utspela me nu00e5 ser bu00e5de fru00e5 opposisjon og posisjon for “Tabloidpolitikken“. Rune Hu00e5ndlykken som har arbeida med lokale kulturhus i ei u00e5rrekkje viser i ein kronikk i same avisa korleis kulturpolitikken fu00f8lgjer dei same mekanismane. Sentrale politikare kan sole seg i glansen av eit nytt prestisjebygg i Stavanger men skju00f8nner ikkje heilt korfor me ska bruka pengar pu00e5 bruksbygg i Vindafjord. Nokon politikare er meir effektive enn andre, svenske el-kulturministaren Cecilia Stegu00f6 Chilu00f2 blei ikkje sittande lenge. Ho rakk likevel u00e5 gjeninnfu00f8ra brukarbetalinga pu00e5 musea. Eg har i ei tidligare utgu00e5ve av kalenderen vist til at betalbibliotek blei eit heitt tema i den svenske valkampen.Kommunane KS uttalar seg om statsbudsjettet. Sju00f8lv om organisasjonen sju00f8lvsagt har kritiske merknader til budsjettet su00e5 er tonen overraskande dempa. Det skyldes nok u00f2g at det ikkje berre er overfu00f8ringane i statsbudsjettet som tel for kommunane sin u00f8konomi. Til du00f8mes auka verkemidlar i distriktspolitikken. Det er ikkje utan grunn at den u00f8vste administrative leiaren for kommunane har den lite kju00f8nnsnu00f8ytrale tittelen ru00e5dMANN, nu00e5 har KS satt i gang eit arbeid for u00e5 rekruttere fleire kvinner i disse stillingane . Regjeringa og dei viktigaste organisasjonane i kommunesektoren har satt i gang eit nytt kvalitetsprogram for kommunane. Kan det vere verkemiddelet for u00e5 fu00e5 gjennomfu00f8rt strukturendringane som er foreslu00e5tt i bibliotekutgreiinga?Danske kommunar har vu00e6rt gjennom […] Come on http://tropaadet.dk/gertiebowen82831081815


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
broadcast

del.icio.us


%d bloggers like this: